About Us

Printer-friendly version

Organizers

IACL (http://www.iacling.org)

NACCL Steering Committee (https://naccl.osu.edu/)

 

Co-organizer and Host:

SLLC (大学言文化学院http://www.sllc.umd.edu/about

 

Program Committee

Chair: Minglang Zhou

Margorie Chan, William Idsardi, Nan Jiang, Thomas Hun-tak Lee, Wei Li, Yen-Hwei Lin, Jeff MacSwan, Samuel R. Ramsey, Chaofen Sun, Hongkai Sun, Hongyin Tao, Wei-Tien Tsai, Hongming Zhang, Terrence Wiley

 

Organizing Committee

Chair: Minglang Zhou

Jingqi Fu, Brook Hefright, Guiling Hu, Mei Kong, Jungjung Lee, Yuli Wang, Na Liu, Jenny Wang

 

Contact Information:

Email: IACL22-NACCL26@umd.edu

Mailing:           Minglang Zhou

                        School of Languages, Literatures, and Cultures

                        University of Maryland

                        College Park, Maryland 20742

                        USA