Home >> Persian/Roshan- Front Page Splash >> Digital Humanities >> Donate

Support Persian Literature 2.0

Printer-friendly version

کتابخانه دیجیتال فارسی:

به ما کمک کنید تا بتوانیم ادبیات فارسی دو ممیز صفر را تولید کنیم.دوست دارید کمک کنید؟ اینجا کلیک کنید و به صفحه اصلی ما بروید

اگر صدای ویدیو درست نیست روی علامت کوچک بلند گو در زیر تصویر کلیک کنید.

ادبیات فارسی ریشۀ اصلی فرهنگ فارسی است. شاعران بزرگی مانند مولانا, سعدی, و حافظ. اشعار حماسی و قهرمانان نامی ایران باستان در شاهنامه فردوسی. این اثار و بسیاری از اثار دیگر ادبیات کلاسیک فارسی برای بیشتر از هزار سال در رگهای ایرانیان جاری بوده است و یک منبع الهام بخش و ترویج فرهنگ فارسی در سراسر دنیای کنونی. در انستیتوی روشن در دانشگاه مریلند تیم علوم انسانی دیجیتال فارسی در جریان تولید کتابخانۀ دیجیتال فارسی بوده است که یک منبع اینترنتی نوین برای دنیای فارسی است.

با همکاری سران دنیا در رشتۀ علوم انسانی دیجیتال در انستیتوی تکنولوژی و علوم انسانی مریلند, کتابخانه های دانشگاه مریلند و کتابخانۀ دیجیتال برسیوس. ما می خواهیم برنامۀ ادبیات فارسی دو ممیز صفر را بوجود بیاوریم تا نحوۀ یادگیری زبان, ادبیات و فرهنگ فارسی را در قرن بیست و یکم تغییز بدهیم. بدین جهت ما به یاری و اهدإ مالی شما نیازمندیم و از شما تقا ضای کمک داریم تا بتوانیم این انقلاب دیجیتال را در زمینۀ مطالعات فارسی به انجام برسانیم.

برنامۀ کتابخانۀ دیجیتال فارسی چه کارهایی انجام خواهد داد؟

یک منبع غنی ادبیات فارسی و باعث ارتباط ادبیات چاپی و دیجیتال در زمینۀ اثار کلاسیک ادبیات فارسی از طریق نرم افزارهای پیشرفتۀ انلاین برای تجزیه و تحلیل متون و همکاری دیجیتال

فعال کردن جمع سپاری مطالعه و ترجمۀ اثار فارسی توسط دانش و شور کلّی جامعۀ جهانی

متحول کردن زبان فارسی و مطالعات فرهنگی از طریق فعال کردن اعضای گوناگون جامعه از جمله جوانان, دانشجویان و محقّقین و دوستداران فرهنگ فارسی در سراسر دنیا

بر قرار کردن ارتباط بین مطالعات فارسی و علوم انسانی دیجیتال و غنی کردن علوم انسانی دیجیتال از طریق دانش و بینش تازۀ مطالعات فارسی و اراعۀ ابزار و منابع روشهای نوین در زمینۀ مطالعات فرهنگی

چه چیزهایی کتابخانۀ دیجیتال فارسی اراعه خواهد داد؟

تولید یک مجموعۀ قابل دسترسی بیشتر از شصت هزار شعر فارسی متعلّق به بیشتر از هزار سال ادبیات فارسی به صورت تازه ترین استانداردهای قالبهای تکنولوژیکی

جمع سپاری مطالعات و ترجمۀ ادبیات فارسی از طریق نرم افزارهای انلاین که تحقیقات هماهنگ و اموزش را تسهیل می کنند از طریق فعال کردن محقّقین, دانشجویان و دیگر دوستداران ادبیات فارسی در سراسر دنیا {از جمله همکاری ترجمه, حاشیه نویسی, نسخه های تازۀ نقدی و اثار کلاسیک فارسی, ترجمۀ فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی و تولید فرا داده.

تولید نسخه های کارتونی داستانهای معروف فرهنگ فارسی مثل داستان رستم و تهمینه توسّط هنرمند معروف ایرانی راشین خیریه

تولید مجموعۀ صدها نسخۀ خطّی و لیتوگراف و در دسترس عموم قرار دادن انها برای تشویق همکاری, تحقیق دیجیتال, حاشیه نویسی, ترجمه و رو نویسی

تلید هزاران کتاب و ترجمه قابل دسترس تحقیقی برای اولین بار از طریق فعالّیتهای ما با سران این زمینه

توسعۀ منابع اموزشی زبان فارسی از طریق اراعۀ نسخه های دیجیتال اثار به شکل "پدل" و اولین خواندنیهای فرکانس بالای زبان فارسی

ساختن به شیوۀ مخصوصبرنامه های نسخه های نقدی و تجزیه و تحلیل کلّیۀ اثار به شکل "پدل"

دوست دارید کمک کنید؟ اینجا کلیک کنید و به صفحه اصلی ما بروید
http://giving.umd.edu/giving/fund.php?name=persian-studies-library-collection-fund